Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Monday, September 23, 2013

ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ


                                    ਜਿਵੇ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਘ ਹੁੰਦੀ ਆਸਮਾਨ ਅੰਦਰ "
                                     ਉਵੇ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅੰਦਰ "
                                     ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ "
                                               ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਦਾ "
                                   ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ "
                                          ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹਾ ਦਾ "
                                   ਹਰ ਵਰਾ ਮੈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ "
                                      ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ "
                                  ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗੁਰੀ "
                                    ਤੇਰੀਆ ਯਾਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ "
                                    ਮੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ...................ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

No comments:

Post a Comment