Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Tuesday, September 17, 2013

ਮੇਰੀ ਮੰਜਿਲ

                               ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ "
                                                ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜਿਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ "
                                            ਘਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦੀ ਏ ............ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

No comments:

Post a Comment