Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Friday, August 23, 2013

ਮੇਰੇ ਦਰਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

                                      ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ "
                                   ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਉਣੋ ਨਹੀ ਹੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ.........ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

No comments:

Post a Comment