Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Wednesday, July 10, 2013

ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ.................ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

                                       ਬੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ "
                                              ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ..........

......                                                       .,,,,,,,,,,,........
ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

No comments:

Post a Comment