Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Thursday, July 11, 2013

ਜਦ ਧੀਆ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਿਥੋ ਆਉਣਗੀਆ. .................. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

                                       ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਆ ਗੇ, ਛਾਵਾਂ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆ  " 
                          ਜਦ ਧੀਆ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਿਥੋ ਆਉਣਗੀਆ. .................. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

No comments:

Post a Comment