Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Wednesday, July 4, 2012

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਸਹਾਰਾ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ ਨੂੰ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਗਈ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ  Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ
 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ, ਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

No comments:

Post a Comment