Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Thursday, December 8, 2011

Question of the day?

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਓਹ ਦਵਾਈ ਕੋਣ ਸੀ,
ਓਹ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਕੋਣ ਸੀ?...........ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
Which medicine treated me?
Which girl came to my life to treat me?..............Gurminder Guri


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

No comments:

Post a Comment