Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Friday, December 9, 2011

Today's Thought

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈl
ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ Sometimes a person get love from everybody in this world,
But he/she don't get the love of the person to whom he/she loves,
Oh my dear God, i don't understand why even you do this sin that lovers don't get each other...................Gurminder Guri


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

No comments:

Post a Comment