Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Wednesday, December 21, 2011

%% JHALLI HO GI AAN %%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ਆਥਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ,ਜਾਨ ਤੋ ਪਿਆਰਾ ਲਗੇ ਗੁਰੀ ਸਬ ਤੋਂ
ਭੁਲ ਸਾਰਾ ਜਗ ਤੇਰੇ ਵੱਲੀਂ ਹੋ ਗੀ ਆ,

ਸਿਰੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤਕ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
I pray to Waheguru for you in the morning  and evening. You are my sweetheart Guri.
I forget about the entire world and became yours.
I am crazy from head to toe.......Gurminder Gurihttp://youtu.be/x8F8VViwDY4

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

No comments:

Post a Comment