Gurminder Guri -- Singer & Writer

Contact info: India : Ph: 9815407944; USA: www.facebook.com/gurmindergurifanclub


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ" ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ .....ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ......

Saturday, December 3, 2011

Thought of the day

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਨੂੰ,
ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ,

ਬੱਸ ਕੱਲਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਗੁਰੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ..ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
I salute you my dear,
i salute your pen which writes the songs.
I don't ask God for anything else,

other than asking to get Guri in next life.......Gurminder Guri++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments:

Post a Comment